“Fenchè ce sta pà, dèntre a lu cunvinte, nce manche i frate!”


Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
(Letto 202 volte)